ZOFIA GRZEBYKOWA | WYWIADYBIOGRAM

Urodziła się w 1928 roku we Lwowie w rodzinie nauczycieli. Od 1944 roku w Rzeszowie, uczyła matematyki w liceum.

Lwów przedwojenny

 Współżycie różnych narodowości 

 

Okupacja niemiecka

 

Powroty po latach