STANISŁAW PARELLI| WYWIADYBIOGRAM

Stanisław Parelli, urodzony w 1929 roku we Lwowie. Syn dyrektora Poczty Głównej, półsierota. W 1943 roku opuścił Lwów, po wojnie osiedlił się w Warszawie. Pracował jako chemik.

Okupacja niemiecka