JAN HUBISZ | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1924 roku w Sokolnikach koło Lwowa, syn sołtysa. Od 1953 roku mieszka w Krakowie, zawodowy kierowca.

Lwów przedwojenny

 Współżycie różnych narodowości 

 

Holokaust

 Okupacja niemiecka