DANUTA ELIASZÓW | WYWIADYBIOGRAM

Urodzona w 1933 roku we Lwowie w mieszanej rodzinie polsko-ukraińskiej, która po wojnie postanowiła zostać we Lwowie. Wieloletni reżyser we Lwowskiej Telewizji Państwowej.

Lwów przedwojenny 

 

Najdroższe miejsca we Lwowie

Współżycie różnych narodowości

 Okupacja niemiecka

 

Holokaust

 

1944 rok druga okupacja sowiecka

 

Ekspatriacja